Våra tjänster

Arkitektritningar

En arkitektritning är grunden till alla projekt. Vi hjälper dig från idéstadie till bygglov och färdig produkt. Vi ser till att dina arkitektoniska önskemål sätts i relation till en ekonomisk effektivitet. Vi erbjuder även visualiseringar och 3D ritningar. En god och öppen relation med kunden i centrum är en förutsättning för ett lyckat arbete. (bifoga bild)


Arkitektritningar
Konstruktionshandlingar

Konstruktionshandlingar


Genomtänkta konstruktionslösningar innebär effektivitet på arbetsplatsen. Våra konstruktionshandlingar är alltid av typen produktionshandlingar vilket innebär att de förutom för startbesked även är kompletta på byggarbetsplatsen och underlättar produktionen. Vi arbetar med alla byggnadsmaterial. Nära samarbete med kunden upprätthålls under hela produktionstiden vilket skapar trygghet för både kunden och oss.


Kontrollansvarig


En kontrollansvarig är byggherrens högrahand. Vi ser till att du som byggherre är uppdaterad om vad som gäller på justditt bygge. Vi upprättar objektanpassade kontrollplaner och riskbedömningar somär tydliga att följa. Projektet följer vi tillsammans med dig, fram tillslutbesked och inflyttning. 

Viär två certifierade kontrollansvariga av RISE i enlighet med den nyaste plan-och bygglagen, PBL med flera års erfarenhet.


Kontrollansvarig

Brandprojektering


Vi bistår med brandskyddsbeskrivningar samt brandskyddsdokumentationer för såväl små som stora projekt. Vi har nära samarbete med civilingenjörer inom riskhantering brand för större projekt. 


Brandprojektering
Energiberäkning

Energiberäkning


En energiberäkning är en viktig del av processen när du söker startbesked för att påbörja ditt projekt. Beräkningen säkerställer att ditt projekt uppfyller de energikrav och normer som finns. Vi på SGS Studio skräddarsyr energiberäkningar till varje enskilt objekt inför startbesked. För att få slutbesked och kunna nyttja din byggnad behöver du även en verifiering av beräkning. Vi härleder dig och tar fram verifieringen innan inflyttning.


Produktion av villor


Med vår breda bakgrund och kunskap har vimöjlighet att även erbjuda produktion av ditt drömhus. Vi styr genomförandet avprojektet mot uppställda mål från idé och projektering till produktion ochinflyttning. Produktionen sker via någon av våra samarbetspartners som viskriver avtal med enligt lag. Vi som husleverantör är lyhörda för dina önskemålav exempelvis materialval och omfattning av produktion.

Engod och öppen relation med kunden i centrum är en förutsättning för ett lyckatarbete.


Produktion av villor